Az egyesület története

Egyesületünk a Komádi Horgász Egyesülettel történő szakítás után jött létre.

1993. november 7-én a Komádi Horgász Egyesület közgyűlésén fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükséges egy új egyesület létrehozása. Az akkor jelenlévő 26 fő egyetértésével letették az alapjait a Komádi „TÓ” Horgászegyesületnek.

1994. január 23-án az alakuló közgyűléssel kezdte történetét a Komádi „TÓ” Horgászegyesület.
Megválasztották az egyesület vezetőségét. Elfogadásra került az alapszabályzat, a tórend, a fegyelmi szabályzat és az 1994. évi pénzügyi terv. Az egyesület a korábban is használt Belső Iszapi Tavon kezdte meg tevékenységét.

A cégbíróság 1994. január 27-én vette nyilvántartásba az egyesületet, a véglegesített alapszabályt 1994. április 6-án fogadta el.

Néhány éves sikeres működés után jelentkezett a korábbi egyesületet is sújtó probléma, a tó vizének utánpótlása. A víz utánpótlás a Sebes-Körösből történt, mely vízhiányos időszakban nem volt kivitelezhető, mert a folyóparton lévő szivattyú az alacsony vízállás miatt nem tudott vizet biztosítani.
A folyótól a tóig egy csatorna volt az összeköttetés, melyből egy nagyteljesítményű szivattyú segítségével került át a víz a tóba. Ennek üzemeltetése is jelentős összegeket emésztett fel a folyamatosan emelkedő diesel olaj ára miatt.

1999-ben a vezetőség és a tagság egy részében felmerült a gondolat, hogy az egyesület „költözzön” át az önkormányzat tulajdonát képező Vermeskerti-tavakhoz. Ezt a területet mindenki ismerte, ha másként nem is, mint gyerekkori „horgászkalandjai” helyszínét, ahol keszegeket, kárászt, naphalat, rabzórát és törpeharcsát fogott. Ennek ellenére horgászati szempontból nem volt igazán jelentősége.

Az egyesület akkori vezetői megkezdték az előkészületeket az áttelepüléshez. Tárgyalást folytattak az önkormányzattal, bevizsgáltatták a leendő tó vizét, a Megyei Földművelésügyi Hivatalnál kérelmezve lett a korábban mocsár besorolású tavak halászati vízterületté való nyilvánítása.
2000. január 1-én az egyesület 25 éves haszonbérleti szerződést kötött az önkormányzattal a Vermeskerti-tavak horgászcélú hasznosítására.

Megkezdődött a terület birtokba vétele. A tó part menti sávja végig lett kotorva. Ki lettek vágva az össze-vissza növő fák, helyükbe szabályos közönként újak lettek ültetve.

Mivel a tagok egy része ellenezte a költözést, szakadás jött létre az egyesületben a „maradók” és „költözők” között. Vita merült fel, hogy hogyan legyen elosztva az egyesület tulajdona, illetve mi legyen a tavakban található halakkal. Végül sikerült megegyezni, a tavak lehalászásra kerültek, majd a „zsákmány” elosztás után át lett telepítve a Vermeskerti-tóba.

Közben kiderült, hogy a területre nincs az egyesületnek sem vízjogi fennmaradási engedélye sem halászati joga. Jelentős anyagi kiadás mellet mindkét engedély be lett szerezve.

Napjainkra a tó partján felállításra került egy őrház és egy nagyméretű fedett pihenőhely, ahol a horgászversenyek után a résztvevők kényelmesen elfogyaszthatják ebédjüket. A fák az évek során megnőttek, hűs árnyékot adva a pihenésre vágyóknak.

Beszerzésre került egy nagyteljesítményű levegőztető berendezés, mellyel a legmelegebb nyarakon is biztosítani tudjuk a tó megfelelő vízminőségét.

Az évek múlásával több alkalommal szembesültünk a fórró nyári napok okozta vízminőség romlással. Ennek megoldására saját erő felhasználásával, illetve pályázat útján sikerült újabb levegőztető berendezéseket üzembe helyeznünk.