Tórend

 

A KOMÁDI „TÓ” HORGÁSZEGYESÜLET TÓRENDJE

 

1.      A horgászat kezdete reggel 6 óra. Befejezése naplementekor, melynek idejét a vezetőség a naplementéhez igazítva havonta határozza meg. A meghatározott időre a horgásznak ki kell érnie az őrbódéhoz.

Június, július és augusztus hónapokban tagjaink reggel 4 órától horgászhatnak. A horgászigazolványt a ládába be kell dobni. A halőrt minden esetben kötelező megvárni, akkor is, ha a horgász nem fogott halat!

2.      A horgászigazolványt kiérkezéskor az őrnek le kell adni. Amennyiben az őr nincs a bódénál a horgászigazolványt a kihelyezett ládába kell bedobni, az állami horgászjegyet tartsa magánál, hogy a fogási naplóba a fogást be tudja jegyezni.

3.      Felnőtt horgászengedéllyel 2 darab bot, botonként 2-2 horoggal való horgászat engedélyezett. Gyermek és ifjúsági engedéllyel 1 bot tetszőleges végszerelékkel 1 db horoggal szerelve engedélyezett. Gyermek horgász 14 éves korig csak szülői felügyelettel horgászhat!

Minden horgász köteles magával hozni tollat, mérőszalagot, szákot, mérleget és haltartót. A halak kímélése érdekében kérjük a drót haltartó mellőzését. A halat a kopoltyújánál fogva kipányvázni tilos!

4.      Méretkorlátozások:

·               ponty  32 cm

·               amur   50 cm

·               süllő    40 cm 

·               csuka   50 cm

·               harcsa  60 cm 

·               compó 40 cm

Az 5 kg-nál nagyobb pontyot a tóba vissza kell helyezni.

Védett hal: koi kárász valamint a koi ponty. Tilalmi időszak az országos tilalmi időszakhoz igazodva: csukára február 2-től március 31-ig, süllőre március 2-től április 30-ig.

5.      A méret alatti, az 5 kg feletti és a védett hallal a megakasztástól a vízbe visszahelyezésig kíméletesen kell bánni. A hal előforduló sérüléseit sebfertőtlenítővel kell kezelni.

6.      Naponta fogható halmennyiség:

Felnőtt horgászok:

·               2 db ponty (maximum 6 kg) vagy 

·               2 db amur vagy

·               1 db ponty és 1 db amur vagy

·               2 db ragadozó hal vagy

·               1 db békés nemes hal és 1 db ragadózó hal

·               + 5 kg egyéb hal (kárász, keszeg)

Az egyesület tagjai évente 20 darab nemes halat foghatnak.

 Gyermek és ifjúsági horgászok:

·               1 db ponty (maximum 3 kg) vagy

·               1db amur (maximum 3 kg) vagy

·               1 db ragadozó hal

·               + 2,5 kg egyéb hal (kárász, keszeg)

A nemes hal súlya nem haladhatja meg a 3 kg-ot!

Az egyesület ifi tagjai évente 10 darab nemes halat foghatnak.

7.      A horgászat során a 2 db nemes hal megfogásával és azok haltartóba rakásával a horgászatot be kell fejezni. Minden haltartóba betett hal beleszámít az éves fogható mennyiségbe.

8.      Haltartóba betett halak minőségi cseréje TILOS.

9.      Nemes hal átadása másik horgásztársnak a tó elhagyása előtt TILOS.

10.  A havijegyes rendszer megszűnt. Horgászni április 3-tól október 31-ig bármikor lehet az alábbi kikötésekkel: havonta maximum 6 darab nemes hal vihető el, ezen belül hetente maximum 4 darab. A kettő darab ponty együttes súlya nem haladhatja meg a 6 kg-ot. Amennyiben valamely tagunk szeptemberig az éves 20 darab nemes halat nem fogja meg, szeptember-október hónapban a havi 6 darabos korlátozás feloldásra kerül.

11.  A horgász a bevetett készségétől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Ennek értelmében a két bot 5 méter távolságon belül legyen. Aki a horgászhelyét (vízpartot) elhagyja köteles készségeit kivenni a vízből, azok felügyeletét horgászás céljából másra bízni tilos.

12.  A harmadik (kis tavon) való horgászat esetén a méretes nemes hal bele számít az évesen fogható mennyiségbe.

13.   A horgász a horgászat befejezésével köteles az őrbódénál a fogását mérlegelésre átadni, a kitöltött fogási naplóját az őrnek bemutatni és a horgászigazolványát az őrtől átvenni.

Amennyiben az őr nem tartózkodik a bódénál a horgász a legközelebb lévő horgásztársának köteles a fogásáról beszámolni és azt meg is kell mutatnia.

14.  A társadalmi munkáért kapott tiszteletjegyből alkalmanként csak 1 használható fel. A tiszteletjegy csak az adott évre érvényes, következő évre nem vihető át.

15.  Amennyiben a kifogott és elvitt halak darabszáma eléri az éves meghatározott mennyiséget a horgász továbbra is horgászhat, de nemes halat már nem tarthat meg és vihet el.

16.  A horgásztavon foglalt hely nincs.

17.  A horgásztavon jégbomba használata tilos.

18.  Egymás horgászatának és nyugalmának zavarása tilos. (nyílt vízen a készségeket lehetőleg a parttal merőlegesen vessük be, kerüljük a keresztbe dobálást, két bot használata esetén azok 5 méteren belül legyenek egymáshoz).

19.  A tó belső partján kerti kapagéptől nagyobb járművel nappal csak karbantartás esetén lehet bemenni. Éjszakai horgászat céljából személyautóval is be lehet menni,

A tó partján az oda-vissza járkálás csak ellenőrzés céljából engedélyezett.

20.  A 18 év alatti gyermek és ifjúsági horgász a belső parton csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

21.  Éjszakai horgászaton csak azok vehetnek részt, akiknek az adott éjszakára érvényes ellenőrző jegyük van, amit a nappali őrtől kell a horgászat kezdete előtt elkérni és hitelesíteni. Aki a havi 6 db nemes halat megfogta éjszakai horgászaton csak ragadozó halra horgászhat élő csalihalas módszerrel. A horgászat befejezésekor és távozáskor a kitöltött jegyet a gyűjtőládába be kell dobni.

22.  Éjszakai horgászaton a horgász csak másod vagy többedmagával horgászhat. Egyedül tilos. A horgászat befejezésével a horgásztársak kötelesek egymást a távozásról értesíteni, hogy senki ne maradjon magára. Meghívott vendégéért (viselkedése, épsége) minden horgász maga tartozik felelősséggel!

23.  November 1-től (a békés nemes hal horgászatának befejezésétől) december 31-ig rablóhalak horgászata élőhalas és pergető horgászmódszerrel engedélyezett. December 31-én a horgászidény véget ér! Horgászni mindaddig tilos, míg az adott évre nem kapjuk meg az állami jegyet és a horgász az előző évi tagdíj összegét nem fizette be. Amennyiben a közgyűlés változtat a tagdíj mértékén a különbözetet a horgásznak utólag rendeznie kell. A tagdíj befizetése után az első telepítésig (figyelembe véve a csuka és süllő tilalmi idejét) a rablóhalakra az engedélyezett feltételekkel lehet horgászni

24.  Rabló hal horgászatának időszaka alatt vendéghorgász jelenléte engedélyezett. Engedélyezett 2 bot használata élő csalihalas módszerrel, vagy 1 élő halas és 1 pergető felszerelés. Két bottal egyidejűleg pergetni tilos!

25.  A horgásztavon fürödni, szereléket bevinni, beakadt szerelékért vagy halért a vízbe bemenni tilos.

26.  A tavon csónakot csak karbantartás esetén lehet használni. Téli időszakban a jégre kizárólag csak karbantartás céljából lehet rámenni, minimum 2 fő jelenléte mellett.

27.  Minden horgász köteles a tó és környékének tisztaságára vigyázni, a tóhoz tartozó tereptárgyak épségét megőrizni.

28.  Azon tagjainknak, akik nem kívánják az engedélyt kiváltani lehetőségük van 4000 Ft befizetésével a tagságuk megőrzésére. Ezt egymást követő 2 éven át tehetik meg, azután teljes tagdíjat kell fizetniük.

29.  A Tórend betartása és betartatása érdekében minden tagunknak lehetősége van szabálytalanságot észlelve az ellenőrzésre. Azt számon kérheti, de az őrnek minden esetet jelenteni kell.

30.  A Tórend betartatásáért a mindenkori társadalmi halőr a felelős és a betartatás elmulasztásért felelősségre vonható.

31.  Minden tagunknak és vendégünknek lehetősége van 3000 Ft-ért napijegy vásárlására. 1500 Ft-ért gyermek napijegy is váltható. Gyermek napijeggyel 1 bot tetszőleges végszerelékkel 2 db horoggal szerelve engedélyezett. Gyermek napijeggyel rendelkező horgász 14 éves korig csak szülői felügyelettel horgászhat!

 

A 2016. 02. 21-én megtartott közgyűlés határozatai alapján